Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oferujemy :

profesjonalne zaspokojenie potrzeb Klienta,
odbiór, transport odpadów do zakładu unieszkodliwiania,
przestrzeganie przepisów prawa, dotyczących gospodarki odpadami,
dbanie o dobro i bezpieczeństwo Klienta oraz środowisko naturalne,
przygotowanie sprawozdań ( raportów ) dla jednostek samorządowych,
kompleksowe informacje na temat obowiązujących przepisów.
 

Gwarantujemy profesjonalną obsługę w zakresie transportu do miejsca unieszkodliwiania:

odpadów medycznych, weterynaryjnych,
przeterminowanych leków,
odpadów laboratoryjnych,
odpadów fotochemicznych – RTG,
amalgamatu dentystycznego,
dokumentacji medycznej,
odpadów pokonsumpcyjnych i innych.
 

Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych takich jak:
przeterminowane leki,
odczynniki chemiczne,
odczynniki laboratoryjne,
odpady weterynaryjne,
odpady kosmetyczne,
inne niebezpieczne.

Kompleksowe usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów pochodzących z:
restauracji, barów,
sklepów,
stołówek (przedszkola, szkoły, żłodki),
hoteli,
zakładów produkcyjnych.
Odpady kuchenne kategorii 3.

 

 

Odbiór i unieszkodliwianie odpadów technicznych m.in.:
czyściwo,
zużyte filtry,
zużyte oleje,
zużyte smary,
zużyte opony,
akumulatory,
elektro-śmieci,
inne niebezpieczne.